Rév Group s.r.o.

True Partner in Pressure

V roce 2006 naše společnost Rév és Társai Gázipari KFT zahájila testování a údržbu vysokotlakých lahví ve svém závodě ve městě Csongrád (Maďarsko). Dnes tento závod patří mezi největší a nejmodernější závody na údržbu lahví v Evropě a činnost údržby se stala jednou z hlavních činností společnosti. Mezi našimi stálými zákazníky patří takové významné firmy, jako jsou Air Liquide, BM Heros, Dräger, Linde, Messer, Siad nebo Spirooptic. V roce 2014 prošlo 35 000 lahví revizí a údržbou v našem závodě.

 

Dovolte nám, abychom Vám ve stručnosti představili proces údržby.

 

Příjem lahví

 

O evidenci a správu přijatých lahví se starají 2 počítačové programy. Správa celého závodu – zákaznické kontakty, prodej, skladová zásoba, finance, atd. – je vedena pomocí podnikového informačního systému Microsoft Dynamics. Na tomto pracovišti se přijímají lahve a příslušenství a provede se kontrola přijatého množství. K evidenci každé jednotlivé lahve nám pomáhá speciálně vyvinutý podnikový software. Přijímáme jen prázdné a bezpečné lahve. Lahve se zbytkem jedovatých nebo žíravých plynů buď pošleme zpět odesílateli, nebo na základě zvláštní dohody necháme zbytkový plyn bezpečně odstranit a zlikvidovat u našeho externího smluvního partnera.  Po administraci každá láhev obdrží svůj čárový kód.

V této fázi pracovního procesu jsou provedeny následující úkony:

 • Čištění hrdla lahve aby ražení bylo lépe čitelné
 • Kontrola zbytkového tlaku
 • Kontrola ucpaného ventilu
 • Vymontování ventilu
 • Vážení lahve
 • Předběžné třídění
 • Měření kalibrem
 • Kontrola závitu lahve a závitu hrdlového kroužku
 • Administrace v podnikovém informačním systému a označení lahve čárovým kódem

 Námi používané nástroje jsou kalibrovány a pravidelně kontrolovány. O kontrolách vedeme evidenci.

Po přijmutí jsou lahve rozděleny následovně:

 •   Určeny k zaslání zpět
  • Lahve, na kterých je uvedeno odlišné jméno majitele než toho, kdo nám láhev poslal, dáme na stranu a následně pošleme zpět odesílateli.
 • Určeny k odpisu a k likvidaci
  • Lahve, které jsou vyhodnoceny za dále již nepoužitelné buď počítačem, nebo obsluhou, jsou dány zvlášť a čekají na znehodnocení.
 • Určené na dodatečné úkony
  • Typické takové úkony jsou třeba výměna hrdlového kroužku, vyndání zlomeného ventilu.
 • Postup do dalšího pracovního procesu
  • Lahve postupují do dalšího standardního procesu.

Ražení nebo změna ražení

Individuální údaje razíme ručně (třeba změna váhy) a standardní údaje razíme strojem

 

Hydrostatická tlaková zkouška

 

Hydrostatickou tlakovou zkoušku provádíme standardní metodou pomocí vody. Nejvyšší tlak, kterého můžeme dosáhnout je 500 barů.

Po tlakové zkoušce následuje sušení a kontrola suchosti. Obsluha se podívá do každé lahve, aby zkontrolovala, zda jsou dostatečně suché.

 

Vnitřní čištění tryskáním

 

Pokud vnitřek láhve musí být vyčištěn buď na přání majitele, nebo na pokyn inspekčního orgánu, provedeme toto čištění dvěma způsoby. Velké lahve jsou čištěny poloautomaticky. Menší lahve pod 20 litrů jsou čištěny automatem bez zásahu obsluhy.

 

Inspekce

 

Na základě parametrů lahve vytvoříme skupiny. Vzniklé skupiny seřadíme pomocí čárového kódu.  Pokud během inspekce vznikne nutnost dodatečné práce, uložíme tuto skutečnost včetně jejího provedení na kartu lahve.  

Může se stát, že se inspekční orgán rozhodne o vyřazení lahve z provozu nebo sníží interval další periodické zkoušky. Tato skutečnost je okamžitě uložena na kartu lahve.

Po ukončení inspekce se vytvoří kompletní dokumentace.

 

Umístění lahve na dopravník (conveyor)

 

Po ukončení inspekce se lahve roztřídí dle barev a umístí na řetězový dopravník. Obsluha odečte čárový kód každé jednotlivé lahve a podnikový informační systém předá potřebné informace do řídící jednotky řetězového dopravníku. Po kontrole údajů o délce a průměru lahve celý další pracovní proces probíhá už automaticky jen s minimálním zásahem obsluhy. Po celém procesu, každá láhev má svoji kartu a každá dokončená fáze je zdokumentována na kartě. Po ukončení jednotlivých pracovních fází jsou údaje zaslány do podnikového informačního systému. Každou pracovní fázi lze dodatečně dohledat. Kapacita dopravníku je 1 láhev za minutu.

 

Vnější čištění tryskáním

 

Účelem tryskání je jednak vyčistit povrch lahve od zbytku předchozí barvy a od jiných nečistot, a zároveň připravit povrch lahve na lakování. Povrch musí být dostatečně hrubý, aby poskytl perfektní přilnavost.  Tryskáním dosáhneme kvalitu čistoty povrhu Sa 2,5 dle ČSN ISO 8501-1, což znamená čištění téměř na čistý kov. První kusy jsou vizuálně zkontrolovány a v případě nutnosti stroj doladíme. Po ukončení tryskání následuje nátěr.

 

Nátěr

 

Hliníkové lahve kvůli teplotnímu omezení a lahve se zvláštní barvou v malých sériích jsou natřeny dvousložkovou barvou na vodní bázi. K uschnutí této barvy stačí 70 °C. Dvousložková barva rychle zasychá a okolní teplota nemá vliv na dobu zasychání. Můžeme tím pádem lahve krátce po nátěru sbalit a přepravovat. Míchání barvy je řízeno počítačem a barva je nanesena na lahve vysokotlakým stříkáním.

 

K natření ocelových lahví používáme práškovou barvu. Tloušťka povlaku vytvořeného z práškové barvy je 70 mikronů. Po nátěru lahve pokračují do sušicí pece, kde stráví počítačem určenou dobu a v počítačem určené teplotě.

 

Námi používané barvy, jak dvousložkové, tak práškové, jsou velmi odolné. Lahve pak vypadají esteticky lépe a prodlužuje se doba nutnosti obnovení barvy.

 

Ukončovací práce

 

Lahve sundáme z dopravníku a zkontrolujeme tloušťku povlaku barvy. Následuje vnitřní kontrola lahve, montáž ventilu s předepsaným utahovacím momentem a balení. Balení je poslední informací, kterou zaregistruje náš podnikový informační systém. Lahve jsou hotové k odvozu a kompletní dokumentace je hotová k odeslání majiteli lahví.