Rév Group s.r.o.

True Partner in Pressure

Certifikáty


Certifikát kvality vody

Certifikát kvality vody potvrzuje, že voda používaná při revizích tlakových nádob odpovídá předpisům Evropské Unie, tj. má kvalitu pitné vody.  T

Více

Certifikát ISO

Společnost Rév és Társai Gázipari Kereskedelmi KFT klade veliký důraz na to, aby trvale poskytovala kvalitní výrobky a služby, které splňuji požadavky

Více

Certifikát TI

Oprávněná organizace k periodickým zkouškám tlakových lahví dle směrnici 2010/35/EU.  

Více

Naše certifikáty dle směrnice TR CU 032 (TR TS 032)

Luxfer Gas Cylinders do Eurasijské Unie sdružující Bělorusko, Ruskou Federaci, Kazachstán, Arménii a Kyrgyzstán. Jedná se o následující tlakové nádoby

Více

Certifikát VTI

Obdrželi jsme certifikát od společnosti VTI , že můžeme provádět údržbu a opravu ventilů VTI na vzduch.

Více