Rév Group s.r.o.

True Partner in Pressure

Certifikát kvality vody

Certifikát kvality vody potvrzuje, že voda používaná při revizích tlakových nádob odpovídá předpisům Evropské Unie, tj. má kvalitu pitné vody.  Tato skutečnost je extrémně důležitá u medicinálních a potravinářských lahví.